• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
IMAGE
سه شنبه, 02 شهریور 1395            با توجه به توانمندی هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دختران و به منظور بازتاب ذره ای از این توانمندی ها و معرفی هرچه بیشتر هنرستان هنرهای زیبای دختران و رشته های تحصیلی آن، نمایشگاهی از آثار هنری هنرجویان این هنرستان در سه رشته ی پوستر- آرم و عکس در محل نگارخانه ی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد که خوشبختانه...
IMAGE
سه شنبه, 02 شهریور 1395     به لطف الهی و با زحمات هنرآموزان محترم و در پی تلاش هنرجوی سال سوم سینما خانم دنیا صفری، در مرحله ی کشوری المپیاد علمی، عملی هنرستان در رشته ی تحصیلی سینما مقام پنجم کشوری را از آن خود ساخت.
IMAGE
سه شنبه, 02 شهریور 1395     طی مراسمی به همت مدیریت و کادر هنرستان هنرهای زیبای دختران، از هنرجویان برتر علمی-هنری و ورزشی با اهداء لوح و جوایزی تقدیر وتشکر بعمل آمد.
IMAGE
سه شنبه, 02 شهریور 1395
IMAGE
سه شنبه, 02 شهریور 1395        نمایشگاه انفرادی نقاشی خط با همکاری هنرستان هنرهای زیبای دختران توسط هنرجوی سال سوم رشته ی گرافیک لعیا خالوندی در محل نگارخانه ی دانشگاه علمی، کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد.