اهداف و وظایف

اهداف حوزه تخصصي هنرستان هاي هنرهاي زيبا دختران کرمانشاه:

- تعالي و ارتقاء تعهد و تخصص به عنوان يك برنامه مصوب جهت تربيت هنرمند متعهد براي آينده.

- ارتقاء سطح فرهنگ عمومي با تاكيد بر فرهنگ اسلامي

- شناخت و كشف استعدادهاي هنري از طريق گزينش بهينه هنرجو و هنرآموز

- جذب هنرجويان مستعد و خلاق هنري به منظور ترويج هنرهاي ملي ،‌ بومي در راستاي تربيت و پرورش هنرمندان كارآمد، نخبه، ارزشي و فاخر.

-آموزش صحيح هنرهاي مدرن منطبق با اهداف و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.

- آماده كردن زمينه هاي علمي و تربيتي لازم در هنرجويان جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي هنري.

گالری تصاویر

سخن روز

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

نظرسنجی

وبسایت جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
Go to top