سرکار خانم الهیاری رئیس هنرستان هنرهای زیبا دختران به همراه رئیس انجمن اولیاء و مربیان هنرستان جناب آقای سید داریوش شادرام با جناب آقای دکتر یزدان پناه (مدیر کل آموزش و پرورش استان) و دکتر بسامی (معاون آموزش و پژوهش سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه)دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سرکار خانم الهیاری گزارشی از عملکرد شش ماهه هنرستان هنرهای زیبای دختران، موفقیت هنرجویان در کسب مقام های برتر ناحیه ای، استانی و کشوری در مسابقات مختلف را ارئه نمودند.در این جلسه دکتر یزدان پناه بر اهمیت نقش هنرستان ها در آموزش و پرورش تاکید نمودند و خواهان تلاش هر چه بیشتر مسئولین در جذب هنرجو و توسعه و تجهیز هنرستان ها شدند و همچنین آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این زمینه اعلام نمودند.