مراسم بازگشایی و آغاز سال تحصیلی 98-97 صبح شنبه یکم مهرماه با حضور مدیریت و کادر این هنرستان برگزار گردید.مدیریت هنرستان ضمن خوش آمدگویی به هنرجویان و هنرآموزان جایگاه ویژه هنرستان هنرهای زیبا دختران را به هنرجویان یادآوری کردند و خواستار تلاش و اهتمام مضاعف هنرجویان و هنرآموزان شدند.شایان ذکر است هنرستان هنرهای زیبا دختران در سال گذشته تحصیلی در زمینه فرهنگی هنری رتبه برتر را در میان هنرستان های کشور کسب نموده است.