با همکاری مدیریت محترم هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه، هنرجویان پایه یازدهم سینما هنرستان هنرهای زیبا دختران در کلاس ها و ورک شاپ های هفتگی که در محل انجمن سینمای جوان کرمانشاه برگزار می گردد، شرکت می کنند. این کلاس ها در جهت ارتقاء دانش عملی این هنرجویان در مبحث فن سینما می باشد.