جلسه شواری اداری-آموزشی هنرستان هنرهای زیبا دختران در خصوص تصمیم گیری و بررسی مفاد بخشنامه ارسالی از وزارتخانه آموزش و پرورش در تاریخ شنبه 99/2/27 در دفتر مدیریت هنرستان برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی بازگشایی هنرستان، حضور هنرآموزان، مدرسان و هنرجویان بحث و تبادل نظر انجام گرفت و نقاط ابهام این بخشنامه بصورت آنلاین با اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مطرح و رفع گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top