کادر هنرستان

مدیر : منیر الهیاری

معاون آموزشی: لیلا ترابی

کتابدار:فروزان رضایی تبار

معاون اجرایی: صفورا کریمی

معاون فناوری: شیرین کشاورزی

امور اساتید: سهیلا غلامی

زیر مجموعه ها

Go to top