نمایش نوار ابزار

ضوابط ثبت‌نام

شرایط عمومی متقاضیان ثبت نام:

  • سلامت جسمانی در حدی که هنرجو بتواند تمرین ها و امور آموزشی را با توجه به رشته تحصیلی انجام دهد.
  • دارا بودن شرایط تحصیلی در شاخه فنی و حرفه ای(داشتن هدایت تحصیلی فنی و حرفه ای)
  • دارا بودن مدرک پایه نهم و دارا بودن انضباط عالی و معدل بالای 17
  • متعهد بودن به شرایط انضباطی هنرستان