نمایش نوار ابزار

جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه عمومی انتخابات انجمن اولیاء و مربیان هنرستان هنرهای زیبای دختران در سال تحصیلی 99-98 برگزار شد. در این جلسه بعد از ارایه ی گزارشی از فعالیت ها و موفقیت های هنرستان در سال تحصیلی گذشته توسط مدیر محترم هنرستان و گفتگو در خصوص مسایل مختلف مرتبط با هنرجویان و هنرستان توسط حاضرین در جلسه در خصوص سرویس هنرستان، اعضای هیئت مدیره انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 99-98 انتخاب شدند.

دیدگاه ها