نمایش نوار ابزار

جلسه شورای دبیران

اولینجلسه شورای دبیران راس ساعت  9صبح روزیکشنبه 98/07/28در اتاق امور اساتید هنرستان با پخش تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران رسماً آغار  شد.در ابتدای جلسه  مدیریت محترم هنرستان سرکار خانم الهیاری ضمن خیر مقدم وتبریک مجدد آغاز سال تحصیلی  99-98 گزارش کاملی از عملکرد سال گذشته در حوزه های مختلف آموزشی ، اجرایی وپرورشی و حضور افتخار آفرین هنرجویان هنرستان در مسابقات استانی و کشوری ارائه نمودند. سپس معاون محترم آموزشی سرکار خانم لیلا ترابی قوانین ومقررات آموزشی و انضباطی و امور مربوط به امتحانات مستمر و پایانی و حضور به موقع هنر آموزان و دبیران محترم در محل هنرستان را بیان فرمودند.همچنین سرکار خانم صفورا کریمی معاون محترم اجرایی در خصوص ثبت نمرات پایانی و مستمر و برگزاری امتحانات ژوژمان و تئوری مطالبی را بیان کردن و نکاتی که باید توسط هنر آموزان و دبیران محترم درخصوص نمرات رعایت گردد را به طور کامل تشریح نمودند.  همچنین سرکار خانم مهندس شیرین کشاورزی معاون محترم فناوری در رابطه با سیستم های موجود درکارگاه کامپیوتر، نصب و راه اندازی سیستم های کارگاه و همچنین شرکت دانش آموزان در جشنواره ها و مسابقات علمی، عملی مطالبی رابه طور کامل وجامع بیان نمودند.سپس سرکار خانم سهیلا غلامی مسئول امور اساتید هم ضمن تشکر از حضور همکاران محترم در جلسه شورای دبیران مطالبی درخصوص قرارداد های همکاران و همچنین وظایف دبیران  وهنرآموزان محترم و مواردی که باید در کلاس و در محیط هنرستان رعایت شود را به طور کامل عنوان نمودند.

دیدگاه ها