نمایش نوار ابزار

کسب رتبه های برتر در مرحله ی ناحیه ای مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری

هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا دختران پس از شرکت فعال در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری آموزش و پرورش با توجه به نامه شماره 3501/539822454/550 تاریخ 98/9/27 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه، حائز سیزده رتبه برتر در مرحله ناحیه ای شدند که بالاترین آماررتبه های برتر ناحیه ای در بین کل مدارس را به خود اختصاص داند.

شایان ذکر است گه رتبه های اول و دوم به واحدفرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش جهت داوری مرحله استانی ارسال گردیدند.

 

برگزیدگان مرحله ناحیه مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری  سال تحصیلی 99-98

 

ردیف نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی آموزشگاه رشته مقام
1 تارا علیپور متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا تصویر سازی اول
2 عسل رشیدی فر متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا تصویر سازی دوم
3 محنا حیدری متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا تصویر سازی سوم
4 آلا نادری متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا تصویر سازی شایسته تقدیر
5 نرگس رحیمی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا تصویرسازی دیجیتال اول
6 زهرا انسانی مهر متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا طراحی با مداد اول
7 سیده ساناز جابری متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا طراحی با مداد سوم
8 دلارام شاه ابراهیمی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا قلم فلزی سوم
9 فهیمه دادگران متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا نقاشی خط اول
10 دلناز تردست متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا نقاشی خط دوم
11 یاسمین مستشاری متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا نقاشی مداد رنگی اول
12 دریا احمدی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا نقاشی مداد رنگی دوم
13 مهسا رضایی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا نقاشی مداد رنگی سوم

مدیر هنرستان:منیر الهیاری                                                                                                       مربی:شیرین کشاورزی

دیدگاه ها