نمایش نوار ابزار

بازدید مدیرکل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرستان هنرهای زیبا

مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای بهرام فاضلی زاد و مدیر محترم حراست جناب آقای عیوضی به همراه همکاران محترم از هنرستان بازدید بعمل آوردند و در این بازدید مدیرکل محترم ضمن تقدیر از عوامل اداری و اجرایی در خصوص موفقیت های کسب شده در سال جاری، اعلام نمودند بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی اداره تاریخ 99/3/19 هنرستان واحد دختران به مجتمع فرهنگی هنری وحدت انتقال و از تاریخ 99/4/1 در محل جدید استقرار خواهد یافت.

دیدگاه ها