نمایش نوار ابزار

برگزاری امتحانات و ژوژمان های تخصصی بصورت مجازی

با فرا رسیدن فصل امتحانات و مجازی بودن کلاس های ترم اول، امتحانات پایانی ترم اول هنرجویان بصورت مجازی و در بستر سامانه شاد برگزار شد.

 تمام تلاش هنرآموزان محترم هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه بر عدم افت کیفیت آموزش در سامانه های مجازی بوده است و شایان ذکر است که چند هنرجو که دسترسی به گوشی یا تبلت یا اینترنت نداشتند با تلاش های کادر هنرستان بصورت حضوری آموزش داده شدند و از آنها آزمون بعمل آمد.

دیدگاه ها