نمایش نوار ابزار

راه اندازی رشته موسیقی هنرستان هنرهای زیبا دختران

هنرستان هنرهای زیبای دختران برای اولین بار در سطح استان موفق به راه اندازی رشته موسیقی برای هنرجویان دختر شد.

این امر مهم با پیگیری های مکرر مدیر هنرستان سرکار خانم الهیاری و کادر هنرستان و همچنین حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه به خصوص جناب آقای فاضلی مدیرکل محترم آن اداره رخ داد.

دیدگاه ها