نمایش نوار ابزار

کمک به خانواده های دانش آموزان نیازمند در دوران کرونا

در این روزهای سخت که خانواده ها علاوه بر مبارزه با ویروس منحوس کرونا، دست به گریبان مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند هیچ کاری پسندیده تر از کمک و انفاق به همنوعان نیست، هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه با کمک هنرآموزان و افراد نیکوکار به روال گذشته امیدوار است بتواند با اهداء خواروبار به خانواده های هنرجویان بخش کوچکی از مشکلات معیشتی این عزیزان را مرتفع نماید.

با امید به روزی که هیچ خانواده نیازمندی در کشور عزیزمان وجود نداشته باشد و همه با آرامش و در رفاه ایام بگذرانند.

دیدگاه ها