نمایش نوار ابزار

رتبه اول کشوری در رشته نقاشی دیجیتال در جشنواره فردا به هنرستان هنرهای زیبا دختران رسید

زهرا انسانی مهر هنرجوی پایه یازدهم گرافیک هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه در جشنواره فرهنگی هنری فردا در رشته نقاشی دیجیتال موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

کسب این موفقیت را به ایشان و کادر زحمتکش هنرستان تبریک می گوییم.

دیدگاه ها