نمایش نوار ابزار

واکسیناسیون هنرآموزان هنرستان های دختران و پسران کرمانشاه

با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واکسیناسیون هنرآموزان هنرستان های هنرهای زیبا دختران و پسران انجام شد.
در این واکسیناسیون هنرآموزان و مدرسان مختار به انتخاب نوع واکسن نیز بودند.(کووبرکت-سینوفارم)
با احتمال بازگشایی مدارس به شیوه حضوری در مهر 1400،ضرورت واکسینه شدن هنرآموزان هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه حس میشد که این مهم با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.
با تشکر ویژه از مدیرکل محترم جناب آقای بهرام فاضلی زاد و جناب آقای صدرالله بابلی معاون مالی و منابع انسانی که در این خصوص نهایت همکاری و مساعدت رو داشتند.

دیدگاه ها