نمایش نوار ابزار

کسب رتبه نخست هنرجویان در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری

خوشبختانه هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا دختران در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری در سال تحصیلی 1401-1400 با کسب رتبه های برتر ناحیه موفق به رسیدن به مقام اول در سطح مدارس ناحیه شدند.

دیدگاه ها