نمایش نوار ابزار

موفقیت هنرجویان هنرستان در جشنواره فرهنگی هنری فردا

اسامی رتبه های برتر جشنواره فرهنگی هنری فردا

هنرستان هنرهای زیبا دختران

مرحله ناحیه – سال تحصیلی 1401-1400

کسب رتبه برتر هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه

رتبه رشته نام خانوادگی نام ردیف
اول پیانو بالایی مشکات 1
اول ویولون صالحی گلاره 2
اول سیاه قلم خرسندنیا آنیتا 3
دوم سیاه قلم احمدی دریا 4
اول چاپ لینولئوم باباخانی مبینا 5
اول چاپ لینولئوم حیدری آوا 6
دوم چاپ لینولئوم اسکندری سها 7
سوم چاپ لینولئوم ودودی عسل 8
اول گل و مرغ رضایی مهسا 9
دوم گل و مرغ انورملکشاهی سارینا 10
اول چاپ دستی لرستانی کیمیا 11
اول چاپ دستی سقای صاحب زمانی غزل 12
دوم چاپ دستی کهریزی یاسمن 13
اول مدادرنگی انسانی مهر زهرا 14
دوم مدادرنگی خوش بین هستی 15
دوم مدادرنگی بدری نرگس 16
سوم مدادرنگی جابری سیده ساناز 17
دوم آبرنگ احمدی دریا 18
اول طراحی با قلم فلزی یعقوبی صبا 19
دوم طراحی با قلم فلزی کهریزی یاسمن 20
سوم طراحی با قلم فلزی حسین زاده آیلین 21
سوم طراحی با قلم فلزی جعفرزاده مهسا 22
اول نگارگری سراب شاه حسینی مبینا 23
دوم نگارگری غلامی پروانه 24
اول تذهیب یعقوبی صبا 25
دوم تذهیب اسماعیل زاده سارا 26
سوم عکاسی کهریزی یاسمن 27
اول فتومونتاژ سهرابی دیانا 28
دوم فتومونتاژ حیدری عطیه 29
سوم فتومونتاژ حسین زاده آیلین 30
سوم فتومونتاژ یعقوبی صبا 31
اول تصویرسازی مجاهدپور نگار 32
دوم تصویرسازی شریفی فاطمه 33
سوم تصویرسازی حیدری عطیه 34
اول طراحی جلد رشیدی فر عسل 35
دوم طراحی جلد شریفی فاطمه 36
سوم طراحی جلد بدری نرگس 37
اول خط نستعلیق حیدریان مهدیس 38
سوم خط نستعلیق حسین زاده آیلین 39
اول نقاشی خط خوش بین هستی 40
دوم نقاشی خط مجاهدپور نگار 41
سوم نقاشی خط حیدریان مهدیس 42
اول نقاشی دیجیتال احمدی دریا 43
اول نقاشی دیجیتال انسانی مهر زهرا 44
دوم نقاشی دیجیتال جابری سیده ساناز 45

 

اسامی رتبه های برتر(گروهی) جشنواره فرهنگی هنری فردا

نمایش صحنه ای (تئاتر) مقام اول
نمایشنامه خوانی مقام اول

 

                                                                                                                                                                   مدیر:منیر الهیاری

                                                                                                                                                           مربی پرورشی:شیرین کشاورزی

دیدگاه ها