نمایش نوار ابزار

کسب برترین رتبه های جشنواره پرسش مهر توسط هنرستان هنرهای زیبا دختران

برگزیدگان جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری

هنرستان هنرهای زیبا دختران

سال تحصیلی 1401-1400

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 دریا احمدی نقاشی اول
2 آیلین حسین زاده نقاشی دوم
3 مهسا رضایی نقاشی سوم
4 دریا احمدی طراحی اول
5 هستی خوش بین طراحی دوم
6 سیده ساناز جابری پوسترسازی اول
7 زهرا انسانی مهر پوسترسازی دوم
8 گلاره صالحی پوسترسازی سوم
9 غزل شاه آبادی منولوگ(استند آپ) اول
10 نرگس پروینی منولوگ(استند آپ) دوم
  کوثر ویسی پور منولوگ(استند آپ) سوم
11 فاطمه نیک کردار تصویرسازی اول

 

                                                                                                                                                             مدیر:منیر الهیاری

                                                                                                                                                        مربی پرورشی:شیرین کشاورزی

دیدگاه ها