نمایش نوار ابزار

برگزاری انجمن اولیاء و مربیان هنرستان هنرهای زیبای دختران

مجمع و جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه روز یکشنبه 27 مهر 1401 در محل آمفی تئاتر هنرستان با حضور مدیر، معاونین و اولیای هنرجویان برگزار شد. در این جلسه مدیر هنرستان از انجمن های اولیاء و مربیان به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش یاد کردند که به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای هنرجویان برای کمک به ارتقای سطح کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط در کانون مقدس خانه و مدرسه تلاش نمایند.خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هریک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهند.

در پایان با برگزاری انتخابات رییس و اعضای انجمن انتخاب شدند.

دیدگاه ها