نمایش نوار ابزار

کارگاه توجیهی کنکور هنر ویژه هنرجویان پایه ی دوازدهم هنرستان هنرهای زیبای دختران

طبق درخواست هنرجویان سال آخر هنرستان و هماهنگی معاون فناوری هنرستان(شیرین کشاورزی) کارگاه توجیهی کنکور هنر برای هنرجویان پایه های دوازدهم سینما، گرافیک و موسیقی هنرستان هنرهای زیبای دختران در روز یکشنبه هشتم آبان 1401 در محل آمفی تئاتر هنرستان با حضور نازنین سماواتی هنرآموز هنر هنرستان و سرگروه  رشته موسیقی استان برگزار شد.در این جلسه سماواتی هنرجویان را با آخرین تغییرات کنکور هنر آشنا کرد و ایشان را به برنامه ریزی، استفاده از فرصت ها، قابلیت های موجود، هماهنگی در عملیاتی کردن برنامه های آموزش و پرورش و استفاده بهینه از زمان با برنامه ی منسجم جهت موفقیت بیشتر در کنکور ترغیب کرد.

دیدگاه ها