نمایش نوار ابزار

دومین جلسه شورای دبیران هنرستان هنرستان هنرهای زیبای دختران

دومین جلسه شورای دبیران هنرستان هنرستان هنرهای زیبای دختران در دفتر مدیریت با حضور کادر و مدرسان هنرستان برگزار شد. در این جلسه در خصوص مشکلات ارتباط گیری موثر با هنرجویان، انضباط کلاسی،داشتن سعه صدر و گشاده رویی، استفاده از روش های فعال تدریس، انجام آزمون های مستمر کلاسی و درج نمرات در فرم های مربوطه بحث و تبادل نظر شد و راهکارهایی از سوی همکاران ارایه گردید.

 

دیدگاه ها