نمایش نوار ابزار

برگزاری شورای دبیران عمومی و تخصصی

شورای دبیران عمومی و تخصصی هنرستان هنرهای زیبای دختران کرمانشاه با هدف تبیین اهداف جدید هنرستان با حضور مدیر،معاونین،مدرسان و هنرآموزان این آموزشگاه برگزار شد.این جلسه به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور مدرسه و تأمين مشاركت معلمان در حسن جريان آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه با شركت همه معلمان، مربيان و مشاوران مدرسه تشكيل گردید.

در این جلسه مدیریت هنرستان  بر مشارکت تاکید ویژه ای داشتند.مشاركت كه از آن می توان به عنوان دخالت در فرايند تصميم گيري ها، تصميم سازي ها و فراگرد انديشه و عمل ياد نمود، موجب افزايش بهره وري در كار، يگانگي در ميان افراد، كاهش سر خوردگي ها ومقاومت ها، افزايش اعتماد افراد به يكديگر، شكوفايي خلاقيت ها و سر انجام توسعه ي همه جانبه مي شود. مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (معلمان ، دانش آموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری ، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند بوجود آورد.

همچنین بر رعایت نظم وارتباط در مدرسه،اخلاق مداری و حفظ ارتباط اجتماعی دوطرفه هنرآموزان و هنرجویان
رعایت پوشش مناسب محیط آموزشی و ایجاد انگیزه وتشویق دانش آموزان به کارهای عملی رشته های درسی مرتبط و تولید اثر، آشنایی با روشهای تدریس معلمان، معرفی کتابها، مجلات و نشریه های جدید،رسیدگی به مسائل و موضوعات بر حسب شرایط و نیازهای خاص آموزشگاه، آشنایی با آخرین دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی اداره متبوع ،تصمیم گیری در موارد خاصی که طبق آئین نامه اجرائی به عهده مدرسه است وبررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای رفع آن تاکید نمودند.

دیدگاه ها