نمایش نوار ابزار

معارفه مدیریت جدید هنرستان هنرهای زیبای دختران کرمانشاه

جلسه معارفه مدیریت جدید هنرستان هنرهای زیبای دختران کرمانشاه با حضور کادر و هنرجویان برگزار شد.

در ابتدای جلسه سرکار خانم عاطفه السادات رنجبر به معرفی خویش به عنوان یک هنرآموز پرداختند و سپس  برنامه های جدید و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مدیریتی خود را برای دانش آموزان تشریح نمودند.

ایشان تصریح کردند که خدمت به جامعه هنری و علمی استان کرمانشاه از مجموعه کارهای متعالی است که در هنرستان هنرهای زیبای دختران کرمانشاه با سابقه هنری ویژه، از اهمیت بالایی برخوردار است.جلسه با پرسش و پاسخ با دانش آموزان ادامه یافت و در انتها قوانین هنرستان برای ایشان یادآوری شد.

دیدگاه ها