نمایش نوار ابزار

آیین بزرگداشت مقام معلم

آیین تکریم مقام معلم در آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا دختران با حضور معاون محترم هنری سینمایی، کادر هنرستان و هنرآموزان و هنرجویان برگزار شد.

نوازندگی هنرجویان رنگ و بوی خاصی به مراسم داد و شایان ذکر است در پایان از مدرسان و هنرآموزان و هنرجویان برتر تقدیر بعمل آمد.

     

 

 

 

دیدگاه ها