نمایش نوار ابزار

بازدید معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد کرمانشاه از هنرستان هنرهای زیبا دختران

محسن الفتی معاون مالی و منابع انسانی،جمال برفی معاون هنری سینمایی و یوسف صادقی رییس اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدیدی از هنرستان هنرهای زیبا دختران ضمن تبریک هفته معلم،به بررسی برنامه های پایان ترم و رتبه های برتر جشنواره های هنری و بحث و تبادل نظر با کادر هنرستان پرداختند.

دیدگاه ها