نمایش نوار ابزار

برگزاری امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان ترم هنرستان هنرهای زیبا دختران هماهنگ با سراسر کشور برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در مکان هنرستان و دانش آموزان پایه های دوازدهم در حوزه امتحانات نهایی در حال برگزاری است.

دیدگاه ها