نمایش نوار ابزار

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان هنرستان هنرهای زیبا دختران

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان هنرستان هنرهای زیبا دختران در دو روز دوشنبه 17 مهر و سه شنبه 18 مهر با حضور مدیر هنرستان(رنجبر) کادر اجرایی هنرستان و اولیاء هنرجویان برگزار شد.

در ادامه  خلاصه ای از اهم موضوعات مورد بررسی در این جلسه عنوان میگردد.

درابتدا جلسه با ذکر نام و یاد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و عوامل اجرایی و کادر دلسوز و زحمت کش هنرستان معرفی شدند. سپس برنامه های آموزشی و هنری و اهداف هنرستان که برای هرچه بهتر شدن کیفیت آموزشی، تربیتی و پرورشی هنرجویان در حال تحصیل در هنرستان در نظر گرفته شده است، اعلام شد. در ادامه از زحمات تعدادی از اولیا گرامی در پرداخت مشارکت و همکاری  و همراهی با عوامل اجرایی هنرستان تقدیر و تشکر به عمل آمد و گزارشی در مورد نحوه خرجکرد این مشارکت ها برای والدین گرامی عنوان گردید. در ادامه  بر حضور هنرجویان در هنرستان در ایام تحصیل و عدم غیبت های غیرموجه و نیز اجرای بخشنامه همراه نداشتن تلفن همراه توسط هنرجو تاکید گردید که لازم به ذکر است به والدین هنرجویان عنوان گردید که در صورت ضبط تلفن همراه از هنرجو، تلفن همراه مذبور به حراست آموزش و پرورش تحویل می گردد و اولیا برای تحویل احتمالی تلفن فرزند خود باید شخصا حضوری به حراست آموزش و پرورش مراجعه نمایند. همچنین به درخواست اولیا گرامی جهت کلاس های فوق برنامه در فضای امن هنرستان، برنامه ریزی گردید.

در این جلسه جهت تشکیل جلسات انگیزشی تحصیلی برای هنرجویان، تشکیل جلسات ماهانه و دوره ای برای اولیا هنرجویان و نحوه برگزاری این جلسات جهت ارتباط با فرزندان و نوجوانان عزیزشان توضیحاتی ارائه گردید و در مورد دروس پودمانی و نحوه ارزشیابی آن ها خصوصا جهت پایه دهم و اخبار وزارت آموزش و پرورش به خانواده ها در جهت اعلام درس های نهایی برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم اطلاع رسانی گردید.در انتها گزارشی از عملکرد انجمن اولیا و مربیان سال گذشته ارائه شد و داوطلبان عضویت در انجمن اولیا و مربیان سال جدید معرفی  و انتخابات و تعیین اعضای جدید شامل رئیس انجمن، نائب الرئیس، اعضای انجمن و … انجام گردید.

دیدگاه ها