نمایش نوار ابزار

مسابقات ورزشی هنرجویان هنرهای زیبا دختران

به منظور ایجاد شور و نشاط میان هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا دختران مسابقات ورزشی در سطه آموزشگاه برگزار شد و در پایان از نفرات برتر با اهداء جوایزی تقدیر شد.

دیدگاه ها