نمایش نوار ابزار

فعالیت های هفته مشاغل هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه

به مناسبت هفته مشاغل بازدید جمعی از دانش آموزان از هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه انجام شد
در این برنامه که با هدف آشنایی هنرجویان با بازار کسب و کار و آمادگی ذهنی آن ها برای انتخاب رشته بر اساس علاقه مندی و آینده نگری برگزار شد، هنرجویان پایه نهم متوسطه اول مورد پایش قرار گرفتند و با رشته های هنرستان هنرهای زیبا دختران و امکانات این مجموعه آموزشی آشنایی پیدا کردند.

از دیگر فعالیت های این هفته سخنرانی و معرفی هنرستان و رشته های هنر مرتبط در سایر مدارس متوسطه اول سطح شهر بود.
کشاورزی معاون فنی هنرستان هنرهای زیبا دختران با تنی چند از هنرآموزان در مدارس سطح شهر حضور یافتند و پس از ارائه توضیحات به سوالات دانش آموزان علاقمند به رشته های گرافیک،سینما و موسیقی پاسخ داده و ابهامات ذهنی ایشان را رفع نمودند. آمادگی ذهنی دانش آموزان علاقمند از مهم ترین اولویت های انتخاب رشته می باشد که تاثیر مستقیمی بر آینده آن ها دارد و به همین جهت فرایند های چند گانه انتخاب آگاهانه رشته در دست اقدام می باشد.

دیدگاه ها