نمایش نوار ابزار

برگزاری ژوژومان های هنرستان هنرهای زیبا دختران

ژوژمان های هنرستان هنرهای زیبا دختراندر پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ در سه رشته گرافیک، سینما و موسیقی در سه پایه دهم یازدهم و دوازهم برگزار شد و هنرجویان آثار خود را در نگار خانه هنرستان هنرهای زیبا به نمایش گذاشتند.این آثار مورد بازدید اساتید و هنرجویان هنرستان قرار گرفت و نمایشگاه آن برپا شد.

دیدگاه ها