نمایش نوار ابزار

امتحانات پایان ترم دوم

طبق برنامه از پیش تعیین شده، هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه امتحانات پایان سال تحصیلی 403-402 را به پایان رساند.

دیدگاه ها