نمایش نوار ابزار

ثبت نام هنرستان هنرهای زیبا دختران آغاز شد

با توجه به تقویم اجرایی آموزش و پرورش ثبت نام سال تحصیلی 404-403 در هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه در رشته های گرافیک، موسیقی، سینما و انیمیشن شروع شد.

و طبق روال سال های گذشته ثبت نام دانش آموزان تغییر رشته نیز انجام خواهد پذیرفت.

دیدگاه ها